Ochrana osobných údajov

Naposledy aktualizované 19. júla 2023
Dátum účinnosti 19. júla 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti EDEMI, s.r.o. Rešica, Rešica č. 149, Rešica 044 73, Slovensko, email: edemi@edemi.sk, telefón: +421554602482 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate náš web ( https://edemi.sk ). (služba”). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

INFORMÁCIE, KTORÉ Zhromažďujeme:
Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • názov
 • Email
 • Mobilné
 • Adresa pracoviska

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:
Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

 • Marketing / Propagačné
 • Zber spätnej väzby od zákazníkov
 •  
 • podpora
 • Administračné informácie
 • Cielená reklama
 • Ochrana lokality

 

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak. zákona.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:
Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

 • Reklamná služba
 • Marketingové agentúry
 • Analytics

 

Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch: (1) v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak sa služba alebo naša spoločnosť zlúči alebo získa s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je vymáhanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na edemi@edemi.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich nebudete môcť používať.

COOKIES ATD.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, môžete poslať e-mail nášmu úradníkovi pre sťažnosti na adrese EDEMI, s.r.o. Rešica, Rešica č. 149, email: edemi@edemi.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zásady ochrany osobných údajov vytvorené pomocou CookieYes.