Predstavenie spoločnosti EDEMI, s.r.o. Rešica – spoľahlivého partnera v stavebníctve


Vážený obchodný partner, spoločnosť EDEMI, s. r. o., Rešica sa Vám predstavuje ako spoľahlivá, ústretová a tvorivá stavebná firma s maximálnou snahou o uspokojenie potrieb svojich partnerov na ceste k spoločnému úspechu. Spoločnosť EDEMI, s. r. o. Rešica sa zameriava predovšetkým najmä na výstavbu a rekultiváciu skládok odpadov, výstavbu ciest, stavebné zemné práce a stavebnú dopravu.


Naša spoločnosť vznikla zapísaním do Obchodného registra Okresného súdu Košice I v roku 1999. Vzniku spoločnosti predchádzalo súkromné podnikanie fyzických osôb formou združenia fyzických osôb pod názvom združenie EDEMI od roku 1992.


V súčasnosti zamestnávame 90 zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami, stavebníctve a doprave a v nakladaní s odpadmi.

Pre realizáciu stavebných činností sme vybavený širokou paletou strojov, mechanizmov a dopravných prostriedkov pre plynulú a kvalitnú realizáciu stavieb, najmä výstavbu ciest. Zoznam strojov, mechanizmov a dopravných prostriedkov našej spoločnosti uvádzame v prílohe č.1.

Dlhodobo spolupracujeme pri poskytovaní stavebných prác a realizácii stavieb najmä pre spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. , Inžinierske stavby, a.s., STRABAG, s.r.o., SKANSKA SK, a.s. S prevedenými prácami naši odberatelia boli vždy veľmi spokojný a v prípade U. S. Steel Košice, s.r.o. sme pravidelne oslovovaný v dopytoch na realizáciu stavieb.

V prílohe č.2 uvádzame Zoznam stavieb realizovaných pod vedením našich stavbyvedúcim. Zoznam zmlúv uskutočnených a ukončených v období 2003-2006 je uvedený v prílohe č.3.

Naša firma sa zaoberá aj chovom kaprovitých rýb v areály Perínsko-chýmskych rybníkov na rozlohe 110 hektárov.

Spoločnosť EDEMI, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2008 na vykonávané stavebné práce a všetky dopravné výkony. Naša spoločnosť bola certifikovaná spoločnosťou Bureau Veritas Certification Slovakia, s.r.o.