Zemné práce
Výstavba budov


HSV práce - zemné práce a výkopové práce
- betonárske práce
- práce spojené s dodávkou a realizáciou stavebných prác


PSV práce - kúrenárske práce
- izolačné práce
- inštalatérske práce


Obchodnob - inžinierska činnosť - geodetické práce


Technicko - inžinierska činnosť - predvýrobná a výrobná príprava stavieb
- povolenia
- zabezpečenie materiálu podľa špecifikácie