Referencie

P.Č. FIRMA PREDMET DODÁVKY FOTO PRÍLOHY


1. U.S.Steel Košice s.r.o. Vývoz troskopopolovej zmesi, z lagún mokrej haldy
2. U.S.Steel Košice s.r.o. Uzavretie a rekultivácia skládky, NNO - č.3

3. U.S.Steel Košice s.r.o. Uzavretie a rekultivácia skládky, NNO - č.4a

4. U.S.Steel Košice s.r.o. Skládka nie nebezpečného odpadu etapa č.2

5. Eiffage Construction Zepmné práce Aupark Košice